• 10.04

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2447 300 03
 • 10.04

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2447 320 03
 • 12.00

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, PG11 Nr. 09 2451 310 05
 • 10.04

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL, PG11 Nr. 09 2447 310 03
 • 10.44

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL Nr. 09 2451 330 05
 • 12.00

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2451 320 05
 • 12.00

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2451 300 05
 • 12.04

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2447 100 03
 • 13.12

  7/8″ Flanschstecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2449 100 04