• 25.88

  M8 Adapter

  Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1 Nr. 09 5250 00 03
 • 28.09

  M8 Adapter

  Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1 Nr. 09 5251 00 04
 • 3.17

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3413 150 03
 • 3.68

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3415 150 04
 • 4.62

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3415 41 04
 • 4.87

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3415 40 04
 • 1.49

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, löten, IP67 Nr. 09 3411 70 03
 • 1.66

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, löten, IP67 Nr. 09 3389 70 04
 • 4.62

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3413 41 03
 • 2.54

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3411 40 03
 • 2.02

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3411 00 03
 • 2.92

  M8 Einbaustecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, löten, IP65 Nr. 09 3413 00 03