• 25.88

  M8 Adapter

  Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1 Nr. 09 5250 00 03
 • 28.09

  M8 Adapter

  Polzahl: 4, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1 Nr. 09 5251 00 04
 • 6.38

  M8 Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, tauchlöten, IP67, UL Nr. 99 3390 282 04
 • 4.81

  M8 Flanschstecker

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, tauchlöten, IP67, UL Nr. 99 3391 282 04
 • 6.59

  M8 Flanschdose

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, Litzen, IP67 Nr. 09 3418 86 03
 • 10.35

  M8 Flanschdose

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3418 82 03
 • 7.73

  M8 Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, Litzen, IP67 Nr. 09 3420 86 04
 • 13.76

  M8 Flanschdose

  Polzahl: 5, schirmbar, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3424 82 05
 • 6.66

  M8 Flanschstecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, Litzen, IP67 Nr. 09 3403 86 03
 • 7.73

  M8 Flanschstecker

  Polzahl: 3, schirmbar, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3419 82 03
 • 6.03

  M8 Flanschstecker

  Polzahl: 3, nicht geschirmt, Litzen, IP67 Nr. 09 3419 86 03
 • 7.43

  M8 Flanschstecker

  Polzahl: 4, schirmbar, tauchlöten, IP67 Nr. 09 3421 81 04