• 9.56

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2446 320 03
 • 11.38

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2450 320 05
 • 10.33

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL, PG11 Nr. 09 2448 310 04
 • 9.12

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4+PE, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL Nr. 09 2450 330 05
 • 10.33

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2448 320 04
 • 8.30

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL Nr. 09 2446 330 03
 • 8.71

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, tauchlöten, IP68, UL Nr. 09 2448 330 04
 • 11.43

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 4, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2448 100 04
 • 9.56

  7/8″ Flanschdose

  Polzahl: 2+PE, nicht geschirmt, Litzen, IP68, UL Nr. 09 2446 300 03